Scenariusz lekcji plastyki w pracowni komputerowej
Projekt posadzki
Anna Rozalska-Nagy

Przedmiot: Plastyka - klasa VI

TEMAT: projekt wzoru - posadzki

      Cel - tworzenie ornamentów geometrycznych

      Zadanie plastyczne


      Zadania z zakresu grafiki komputerowej
      Przebieg lekcji:

      Lekcję warto rozpocząć od pogadanki o ornamentach geometrycznych i ich roli w sztuce, zwłaszcza w architekturze, szczególnie z kręgu kulturowego islamu. Warto posłużyć się przykładami dekoracji ściennych i posadzek zabytków z Listy Światowego Dziedzictwa, (np. pałaców Alhambry, świątyń Samarkandy), ornamentów kafli piecowych, posadzek siedzib królewskich, wzornictwa intarsjowanych mebli, przykładami dywanów perskich i kobierców wschodnich, przykładami wzorzystych tkanin renesansowych ubiorów (na portretach), a w malarstwie współczesnym pokazać np. wzorzystość u Klimta, ciekawym przykładem może być nawet szkocka krata. Łatwo też znaleźć na rynku oferty wzornictwa ceramiki ściennej i podłogowej. Warto wspomnieć o pozaplastycznej roli dekoracji, o symbolice figur i znaków geometrycznych (kultury starożytne, islam).

      Instrukcja przykładowa dla ucznia: - opracuj w kolorze symetryczny wzór w kwadracie (np. 100x100 pixeli w rozdzielczości 64x64 punktów na cal), dla dokładności posługuj się powiększeniem. Następnie skopiuj wzór do nowego pliku lub zwiększ rozmiar obrazka pixelach. Podziel swój wzór na cztery równe ćwiartki. Zamień miejscami przeciwległe dwie ćwiartki. Tak przetworzony wzór skopiuj i powiel tworząc pas stykających się kwadratów, a następnie skopiuj pas i powiel na całą płaszczyznę.

      Propozycje tematów:

      Oto przykładowy rezultat prac na temat: Posadzka - pojedynczy kafel.

      Aby zobaczyć inne przykłady grafiki posadzek, kliknij tutaj

      Uwagi do lekcji:
      W pracy można określić jednakową maksymalną dla wszystkich wielkość kafla, lub dobieramy odpowiedni rozmiar w pixelach, (przy mniejszych rozmiarach i wymaganej dokładności wyznaczenia środka kwadratu należy dobrać wielkość kwadratu jako nieparzystą liczbę pixeli), lub w cm., np.: 4,0x4,0 cm a wówczas maksymalny rozmiar posadzki wyniesie 4x7 kafli tzn 16,0x28,0 cm. Praktycznie polecamy utworzyć uczniom nowy plik o zalecanym rozmiarze (określić w Atrybutach Obrazu), opracować wzór w miarę potrzeby pracując w powiększeniu. Następnie znów wejść w Atrybuty Obrazu i zwiększyć rozmiary obrazka. W dalszym etapie zaawansowania doprowadzamy do zapisania pracy w formacie graficznym GIF i polecamy uczniom porównanie we właściwościach pliku jego objętości.
      Pliki graficzne w formacie GIF uczniowie wykorzystają do swoich prezentacji, projektów ilustracji, w przyszłości mogą umieścić na swej stronie internetowej.
      Dla zaawansowanych uczniów wykonane pliki graficzne służą jako rysunek do efektów wypełnienia, mogą być dodawane do własnego katalogu biblioteki clipartów, służyć do wypełnienia tła autokształtów, ozdobnych liter i tła slajdów prezentacji.
      Uczniowie wraz z nauczycielem oceniają efekty prac projektowych, wybierają najciekawsze prace do wydruku. Jeśli pracownia i szkoła ma takie możliwości, powinny być wydrukowane wszystkie prace w kolorze. Uczniowie powinni poznać ustawienia opcji wydruku dla formatu graficznego gif spod programu PhotoEditor, nauczyć się wyznaczać układ wydruku i jego skalowanie. Wydrukowane prace należy zaprezentować na wystawie w szkolnej gazetce ściennej.
      Zrealizowanie tego tematu z plastyki wieńczy realizację zagadnień ornamentyki, symetrii i rytmu w szkole podstawowej. Zdobyte doświadczenia w tworzeniu wzorów uczniowie wykorzystają następnie na lekcjach informatyki przy opracowywaniu wzorów do realizacji grafiki żółwia w Logo komeniusz.

      Sugestie do instrukcji:
      Możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu wymagań i zakresu pracy do umiejętności poszczególnych uczniów i danej klasy. Oczywiście najlepsze efekty pracy uzyskamy stosując instrukcję z pokazem oraz zaprezentowanie z archiwum wydruków przykładowych prac o różnym poziomie.

      Sugestie do przebiegu lekcji:
      Nauczyciel każdorazowo decyduje o formie i zakresie pogadanki wstępnej, może także pominąć tę fazę. Pogadankę najlepiej jest oprzeć na materiale poglądowym odpowiednio dobranych ilustracji - pokazanych w prezentacji Power Point lub za pomocą wizualizera z albumów i encyklopedii sztuki. Może to być także praca uczniowska zbierająca konkretny zestaw przykładów wyszukanych w zasobach encyklopedii multimedialnej i Internecie - jako referat.


autor: Anna Rozalska