Scenariusz lekcji plastyki w pracowni komputerowej
Projekt witrażu
Anna Rozalska-Nagy

Przedmiot: Plastyka - klasa VI

TEMAT: projekt witrażu

      Cel - Cel - tworzenie całościowej kompozycji kolorystycznej i rysunku liniowo-konturowym o dowolnym lub zadanym temacie

      Zadanie plastyczne

      Zadania z zakresu grafiki komputerowej       Przebieg lekcji:

      Lekcję warto rozpocząć od pogadanki o witrażach, ich historii i konstrukcji, zastosowaniu i znaczeniu dla architektury, współczesnych zastosowaniach witrażownictwa w sztuce użytkowej oraz o klasykach projektów witraży: Stanisławie Wyspiańskim i Józefie Mehofferze. Warto posłużyć się przykładami najpiękniejszych witraży historii, np. z katedry w Chartres, pokazać kartony projektów Wyspiańskiego. Można do tego celu przygotować prezentacje uczniowskie (referaty), zaplanować skorzystanie z encyklopedii multimedialnych i internetowych na temat witraży.

      Instrukcja przykładowa dla ucznia:

      Propozycje zastosowań:       Propozycje tematów:        Oto przykładowy rezultat pracy na temat: Witraż - martwa natura.

      Uwagi do lekcji:
      Temat bardzo twórczy plastycznie, jest okazją do zrealizowania nietypowych wydruków barwnych na folii, albo wydruków samych konturów na drukarce laserowej, aby później nanieść na folię barwy farbami witrażowymi.W pracy można określić jednakową maksymalną dla wszystkich wielkość kafla,
      Pliki graficzne w formacie GIF uczniowie wykorzystają do swoich prezentacji, projektów ilustracji, w przyszłości mogą umieścić na swej stronie internetowej.
      Dla zaawansowanych uczniów wykonane pliki graficzne służą jako rysunek do efektów wypełnienia, mogą być dodawane do własnego katalogu biblioteki clipartów, służyć do wypełnienia tła autokształtów, ozdobnych liter i tła slajdów prezentacji.
      Uczniowie wraz z nauczycielem oceniają efekty prac projektowych, wybierają najciekawsze prace do wydruku. Jeśli pracownia i szkoła ma takie możliwości, powinny być wydrukowane wszystkie prace w kolorze. Uczniowie powinni poznać ustawienia opcji wydruku , nauczyć się wyznaczać układ wydruku i jego skalowanie. Wydrukowane prace należy zaprezentować na wystawie okiennej.

      Sugestie do instrukcji:
      Możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu wymagań i zakresu pracy do umiejętności poszczególnych uczniów i danej klasy. W klasach młodszych dzieci kolorują gotowe rysunki i wyrabiają sobie zmysł estetyczny, rozpoznają nastrój rysunku zależny od gamy kolorystycznej. Oczywiście najlepsze efekty pracy uzyskamy stosując instrukcję z pokazem oraz zaprezentowanie z archiwum wydruków przykładowych prac o różnym poziomie. Modyfikacje instrukcji zależą także od możliwości technicznych, jeśli brak funduszy na wydruki na folii, możemy drukować same kontury bez wypełnień barwnych, prace przeznaczyć do kolorowania ręcznego lub do tradycyjnego wycinania i podklejania bibułką.

      Sugestie do przebiegu lekcji:
      Nauczyciel każdorazowo decyduje o formie i zakresie pogadanki wstępnej, może także pominąć tę fazę. Pogadankę najlepiej jest oprzeć na materiale poglądowym odpowiednio dobranych ilustracji - pokazanych w prezentacji Power Point lub za pomocą wizualizera z albumów i encyklopedii sztuki. Może to być także praca uczniowska zbierająca konkretny zestaw przykładów wyszukanych w zasobach encyklopedii multimedialnej i Internecie - jako referat.


autor: Anna Rozalska