Scenariusz lekcji plastyki w pracowni komputerowej
Sylwetki - komputerowe wycinanki bez nożyczek
Anna Rozalska-Nagy

Przedmiot: Plastyka - klasa V

TEMAT: SYLWETKI

      Cel - tworzenie charakterystycznych sylwetek.

      Zadanie plastyczne
- narysować wybrany temat jako sylwetkę o charakterystycznym kształcie,
- umieszczanie rysunku na środku formatu,
- rysowanie rysunku odpowiedniej wielkości - dobrze mieszczącego się na formacie,
- rysowanie sylwetki z pamięci,
- rysowanie sylwetki z natury (rysunek obserwacyjny lub poobserwacyjny),
- rysowanie całego obrysu jednym pociągnięciem linii, czyli jednym ruchem ręki.

      Zadanie z zakresu grafiki komputerowej
- zaznaczanie maski o kształcie dowolnym z zamknięciem obwodu,
- przesuwanie zaznaczenia lub wycinanie.
- zapisywanie w różnych formatach graficznych.

      Przebieg lekcji:
      Lekcję wprowadzającą pojęcie sylwetki rozpocząć pogadanką na temat podobieństwa i różnic rysunku konturowego i sylwetkowego prezentujących charakterystyczny profil, prezentacją przykładów dzieł plastycznych w technice sylwetki (przykłady łatwo znaleźć w Szkolnym Ilustrowanym Leksykonie Muzyki), zwróceniem uwagi na wycinankową genezę takiego gatunku sztuki (np. znane ludowe wycinanki łowickie (kogutki i kwiaty), klasyczne w Europie XVII-XVIIIw. francuskie portreciki i obrazki sylwetkowe o nazwie pochodzącej od nazwiska ministra finansów E. de Silhouette'a, który pierwszy stał się obiektem takich rozpowszechnianych karykatur), a w sferach mieszczańskich stały się namiastką prawdziwej miniatury portretowej). Osobno warto omówić i zaprezentować egzotyczną dla nas sztukę sylwetek z Azji - istotne dla kultury i sztuki na Dalekim Wschodzie i w Indiach postacie narodowego Teatru cieni, która stała się znana w Europie dopiero od XVIIIw. Sztuka sylwetek straciła na znaczeniu dopiero wskutek rozpowszechnienia się fotografii od połowy XIXw.
      Warto przy takiej okazji dokonać porównania wykonywanego rysunku i techniki fotograficznej. To ćwiczenie komputerowe polega na jednoczesnym tworzeniu pozytywu i negatywu.

      Tok przygotowawczy pracy w komputerze - różne podpowiedzi dla uczniów:


      Instrukcja:
      Propozycje tematów:
      Oto przykładowe rezultaty prac na temat: Portret.

Dziadek Wacek   Ciocia Matylda   sylwetka generała

      Uwagi do lekcji:
      Temat bardzo twórczy plastycznie, jest okazją do zrealizowania nietypowych wycinanek - bez nożyczek. Ćwiczenie praktyczne bardzo się uczniom podoba i jest bardzo szybkie. Na lekcji informatyki nie współpracującej z plastyką można pominąć całą część wprowadzającą i takim krótkim ćwiczeniem uzupełniać tok innej lekcji, można dla wyrobienia prowadzenia ręki dawać takie krótkie ćwiczonka na zakończenie co którejś lekcji. Warto najciekawsze rysuneczki wydrukować ( najlepiej sam pozytyw sylwetki) i prowadzić Szkolną Galerię Sylwetek, lub Szkolna Galerię Karykatury. Do wydruku należy przygotować sam pozytyw z uwagi na mniejsze zużycie toneru drukarki.
      Pliki graficzne w formacie GIF uczniowie wykorzystają do swoich prezentacji, projektów ilustracji, w przyszłości mogą umieścić na swej stronie internetowej.
      Dla zaawansowanych uczniów wykonane pliki graficzne mogą być dodawane do własnego katalogu biblioteki clipartów.
      Uczniowie wraz z nauczycielem oceniają efekty prac, wybierają najciekawsze prace do wydruku. Jeśli pracownia i szkoła ma takie możliwości, powinny być wydrukowane wszystkie prace. Uczniowie powinni poznać ustawienia opcji wydruku, nauczyć się wyznaczać układ wydruku i jego skalowanie. Wydrukowane prace należy zaprezentować na wystawie.

      Sugestie do instrukcji:
      Możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu wymagań i zakresu pracy do umiejętności poszczególnych uczniów i danej klasy. W klasach młodszych dzieci dokańczają zaczęte wycinanki w plikach przygotowanych przez nauczyciela. Wykorzystanie różnych form "podpowiedzi" dla uczniów skutkuje ćwiczeniem różnych sytuacji edukacyjnych. W czasie 45-minutowej lekcji można zastosować kilka z tych sposobów.

      Sugestie do przebiegu lekcji:
      Nauczyciel każdorazowo decyduje o formie i zakresie pogadanki wstępnej, może także pominąć tę fazę. Pogadankę najlepiej jest oprzeć na materiale poglądowym odpowiednio dobranych ilustracji - pokazanych w prezentacji Power Point lub za pomocą wizualizera z albumów i encyklopedii sztuki. Może to być także praca uczniowska zbierająca konkretny zestaw przykładów wyszukanych w zasobach encyklopedii multimedialnej i Internecie - jako referat.


autor: Anna Rozalska