Fryderyk Chopin inspiracją do edukacyjnych innowacji
Anna Rozalska-Nagy

     Fryderyk Franciszek CHOPIN (1810-1849), największy kompozytor polski, pianista. Urodził się w Żelazowej Woli. Gry fortepianowej uczył się w Warszawie u Wojciecha Żywnego, następnie kształcił się w latach 1826-29 pod kierunkiem J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki. Od roku 1818 występował na koncertach publicznych w Warszawie, Dusznikach, w Wiedniu. W roku 1830 opuścił Warszawę i osiedlił się w Paryżu. Koncertował w całej Europie (Paryż, Wiedeń, Monachium, Londyn). Wszędzie budził niebywały entuzjazm, zyskując sławę europejską. W późniejszym czasie poświęcił się głównie kompozycji i pracy dydaktycznej. Przyjaźnił się z George Sand, utrzymywał kontakty z wybitnymi ludźmi epoki (F. Liszt, H. Balzac, A. Mickiewicz i inni).
    Tworzył kompozycje w większości na fortepian, wprowadził do muzyki wiele nowości. W mazurkach sięgnął do polskich źródeł ludowych, stworzył piękne etiudy, preludia, scherza, ballady, polonezy, nokturny. Cechami jego twórczości jest wielka melodyjność, tkliwe uczucie, odrębność stylu wielkiego mistrza. Twórczość Chopina wywarła wpływ na muzykę XIX i XX stulecia. Dla uczczenia pamięci Chopina powstało wiele stowarzyszeń muzycznych jego imienia. Od 1927r. odbywają się w Warszawie Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina.Dworek w Żelazowej Woli, gdzie urodził się Fryderyk Chopin.


Portret Chopina z czasów młodości.


Najsławniejszy portret Fryderyka Chopina namalowany przez francuskiego malarza Eugene Delacroix.

    W szkole podstawowej postać i muzyka Fryderyka Chopina powinna być dzieciom dobrze znana. W niedługiej historii istnienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce (od 1975 r.) podejmowano wiele metod przybliżenia dzieciom i młodzieży postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości. W początku organizacji szkoły były to autorsko opracowane przez nauczycieli sztuki lekcje wzbogacone nagraniami z domowych płytotek. Organizowano imprezy umuzykalniające - cykliczne koncerty o różnych działach muzyki, kompozytorach i instrumentach muzycznych. Nauczyciel muzyki otrzymał do dyspozycji instrument elektroniczny klawiszowy, a wkrótce szkoła wzbogaciła sie o dwa pianina podarowane przez szkołę muzyczną. Po remoncie i nastrojeniu służą one na lekcjach muzyki, zajęciach chóru i różnych uroczystościach szkolnych.
    W roku szopenowskim w 150-lecie śmierci artysty zorganizowano serię lekcji i imprez zakończoną szkolnym konkursem wiedzy o kompozytorze. Imprezie towarzyszyła wystawa biograficzna i konkurs plastyczny ilustracji do muzyki Szopena.

    W roku szkolnym 2002/2003 po komputerowych szkoleniach nauczycieli w akcji Intel "Nauczanie ku Przyszłości" rozpoczęto przygotowania do opracowania nowej zintegrowanej multimedialnej metody pracy dydaktycznej. Składać się ona będzie z kilku elementów wybranych spośród:

    Uzupełniającym elementem do wykorzystania w zamyśle dydaktycznym jest jeszcze przedmiotowa lekcja muzycznych działań praktycznych z wykorzystaniem pracowni komputerowej i programów multimedialnych do tworzenia i przetwarzania muzyki. Na przeszkodzie w realizacji stoją na razie: brak odpowiednich programów, zbyt liczne na ogół klasy, brak czasu nauczyciela na przygotowanie wielu innowacji w swej pracy i mała pracownia komputerowa.

     Lekcja multimedialna planowana polega na wykorzystaniu jako pomocy naukowej przygotowanej przez nauczyciela komputerowej prezentacji multimedialnej. Prezentacja wykonana w programie Power Point łączy elementy graficzne, muzyczne i animacje i wyświetlana jest na dużym ekranie przez projektor multimedialny. Tempo zmian, możliwość zatrzymania prezentacji, powtórzenia efektu dźwiękowego podlega na bieżąco decyzji nauczyciela prowadzącego lekcję w formie pogadanki. Właściwie jest to nowa forma pracy dydaktycznej łącząca pogadankę z pokazem multimedialnym, nazwać by ją można
multimedialną pogadanką.

    Analiza przydatności w szkole tej nowej metody pracy nauczyciela wskazuje na kilka korzystnych aspektów.     Istotne jest, iż zastosowanie najnowocześniejszej techniki komputerowej nie jest celem samym w sobie, lecz pełni tu rolę służebną wobec całego zamysłu dydaktycznego. W nowoczesnej szkole nauczyciele pracują ze wspomaganiem techniką komputerową, w SP3 w Zielonce wszyscy nauczyciele po kursach INTEL - "Nauczanie ku Przyszłości" są przygotowani do podejmowania w nowy efektywny sposób zadań dydaktycznych wytyczanych przez reformę oświaty.
Anna Rozalska


autor: Anna Rozalska

do strony głównej